Eğitim

Cevap Zıt Anlamlısı Nedir? Cevabın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Cevap kelimesi, Türkçe’de bir soruya ya da davranışa verilen geri dönüşü ifade eder. Türk Dil Kurumu (TDK) kaynaklarına göre “Cevap” kelimesinin zıttı:

  • Soru
  • Sual

şeklinde sıralanabilir. Bu zıt anlamlı kelimeler, bir cümlede “Cevap” kelimesi ile yer değiştirdiğinde cümlenin anlamı zıddına döner.

CEVAP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

“Cevap” kelimesinin, TDK sözlüğünde yer alan eş anlamlısı:

  • Yanıt

olarak belirtilir.

CEVAP KELİMESİNİN TANIMI NEDİR?

cevap, -bı

isim, (ceva:bı), Arapça cevāb

Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık; yanıt:

Çocuklara verecek cevabı her zaman vardı.” – Ayla Kutlu

İlgili Makaleler