Hayvanlar Alemi

Yılan Nerede Yaşar, Nasıl Beslenir, Yılanlar Omurgalı mıdır?

Yılanlar, Latincede “Serpentes” olarak adlandırılan pullulardan olup ayakları olmayan ve etle beslenen sürüngenlerdir.

Bütün pullu takımının üyeleri gibi yılanlarında vücudunu üst üste binen pullar kaplamaktadır. Yılan türlerinin çoğu ataları olan kertenkelelere nazaran daha fazla eklemi olan kafataslarına sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı yılanlar hareketli olan çeneleri sayesinde kendi kafalarından daha büyük avları yutabilirler.

Yılanların 520 cins ve 4000’e yaklaşan türü bulunurken 15 civarı familyaya sahiptir. Yılanların boyutları 10 cm uzunluğundan 7-8 metrelere kadar değişiklik göstermektedir. Türkiye’de 50 civarı yılan türü bulunmaktadır.

Bazı yılanlar zehirli bazıları ise zehirsizdir. Zehirli olanlar bu özelliklerini savunmak için değil de avlarını kontrolleri altına almak için kullanırlar. Bazı türler salgıladıkları zehir ile insanlarda acılı yaralanmalara yada ölümlere sebep olabilmektedir.

Yılan Omurgalı mı? Diğer Özellikleri Nelerdir?

Yılanlar omurgalıdır. Çoğunlukla 3 metreden uzağı göremezler. Koku almak için burunlarını değil, dillerini kullanırlar. Uzun ve çatallı olan dillerinin her iki ucu da havadan yada yerden gelen kimyasal kokuları algılamaktadır.

Yılanların ses telleri yoktur. Bu sebeple ses çıkaramazlar. Herkesin bildiği tıslama sesi ise bir ses değil aldıkları havayı soluk borularının ağzından kuvvetli bir şekilde çıkardıkları için çıkmaktadır.

Kutup bölgeleri dışında neredeyse her yerde yaşamaktadırlar. Çeşitli boyut, renk ve desenlere sahip 4000 civarı türü bulunmaktadır. Bazıları suda yaşamlarını sürdürürken, bazıları karada yaşamaktadır.

Karadaki yılanların bazıları toprak yada kumluk alanda yaşamını devam ettirirken bazıları toprak altında yada ağaçlarda yaşamaktadırlar.

Yılanların Dilleri Neden Çatallıdır?

Yılanlar çatallı bir dile sahiplidir, çünkü bu özellikleri sayesinde havayı koklayabilirler. Yılanların sıklıkla dillerini dışarı çıkarması bundan dolayıdır. Toprak ve sudaki koku moleküllerini bu sayede toplayarak dillerini damaklarında yer alan ve koku almayı sağlayan “Jacobson” organına değdirirler. Çatallı dilleri kokunun geldiği yönü bulmalarına da yardımcı olmaktadır.

Yılanlar Ne Yer, Neyle Beslenirler?

Yılanların tümü etçildir. Karınca, kurbağa, yumurta, kuş, balık, kertenkele, böcek, fare ve diğer yılanlar ile beslenirler. Geyik gibi iri hayvanlar ile beslenen yılan türleri de mevcuttur. Yılanlar avlarını bir bütün halinde yutarlar ve sindirmek için birkaç gün uyur yada hareketsiz kalırlar.

İlgili Makaleler