Güzel Sözler

Hz. Ali Sözleri: Hz. Ali’nin Adalet, Haksızlık, Yalan Ve Sabır İle İlgili En Güzel Sözleri

Haksızlığa karşı hiçbir zaman boyun eğmeyen ve dik duruşundan taviz vermeyen Hazreti Ali, hayatı boyunca haksızlıklarla mücadele ettiği gibi aynı zamanda da bir çok özlü sözü bizlere miras bırakmıştır. Sosyal medya hesaplarınızda veya farklı mecralarda kullanmak amacıyla Hz. Ali Sözleri arıyorsanız biz sizler için derledik. Bulogren.com adresinde bulunan tüm güzel sözler siz değerli ziyaretçilerimiz için derlenmekte ve sürekli güncel tutulmaktadır.

hz. ali sözleri

Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Şer’den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Susmak ağırbaşlılığı artırır.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesin. Sen ve Rabbin

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

hz. ali sözleri

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Ahlakını güzelleştir ki, Allah hesabını hafifletsin.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Şükür nimetlerin süsüdür.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Kıskançlık vücudu kemirir.

hz. ali sözleri

Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.

En Güzel Hz. Ali Sözleri

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

Kıskançlık ruhun hapsidir.

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Kıskançlık insanın dünyasını karartır

Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile, onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

Faziletlerin başı ilimdir.

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

hz. ali sözleri

Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

En İyi Özlü Hz. Ali Sözleri

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve Babanın.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.

Zaman ibret aynasıdır.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.

Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.

Sıkıntı ve musibitlere karşı iki şey ile Rabbine sığın; Sabır ve Namaz.

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

Senden vazgeçene rağbet etme.

Yumuşak konuş, sevilirsin.

Kıskanç kimse daima hasta olur.

Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

İnsanlara faydası olmayanları, ölülerden sayın gitsin.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Ey insan; senin için dün geçmiştir. Bir daha geri gelmez. Yarın ise kesin değildir. O halde dem bu demdir… İçinde bulunduğun anı iyi değerlendir.

Kıskançlık hasta eder.

Dil pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar.

Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.

Ahlakın ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Düşünme ve sevinme! Zamanın Sana ne sakladığı bilinmez.

Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak “Yer” arıyordur.

Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde evladır.

Faziletlerin başı ilimdir.

İlgili Makaleler